Bindal Gruver

Bindal Gruver arbeider for å få til en bærekraftig utnyttelse av gullforekomsten i Kolsvik i samsvar Norges strategi for mineralnæringen.

Les mer

A long-term commitment with Bindal