Gull i Norge og i Bindal

“Gull er der du finner det" er et kjent uttrykk blant geologer. Det indikerer at gull er "over alt" - men i så forsvinnende små partikler at det er svært vanskelig å drive gull-leting med hell.