Her er Bindal Gruver

Vi har stort fokus på at gullet er tatt ut på en bærekraftig måte der utnyttelsen av de naturlige ressursene maksimeres. Vi er en trygg og ansvarlig arbeidsgiver. Du finner oss her.

Bindal Gruver

Brukstomta, NO-7982 TERRÅK
Tfn +46 704 277715
firmapost@bindalgruver.no
Org.nr NO950456485